Behandeling – Tandartspraktijk Maasstraat – Amsterdam

Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

 • de te verwachten resultaten
 • de risico´s van een behandeling
 • het aantal behandelingen
 • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid, brochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Wij doen dit in elk geval altijd voor behandelingen vanaf 500 euro euro. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 7 werkdag(en).

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u verwijzen naar mijn collega´s voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontie / Endodontologie / Implantologie / maxillo faciale prothetiek.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

Garantietermijnen

Hieronder treft u een overzicht van onze garantietermijnen aan.

Vijf jaar garantie

 • Kroon en brugwerk

Indien er binnen een jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 100% van de kosten van herbehandeling vergoed. Jaarlijks vermindert het garantiebedrag met 20%.

Garantie verloop

Binnen een jaar na plaatsing    100%
Binnen 1-2 jaar na plaatsing      80%
Binnen 2-3 jaar na plaatsing      60%
Binnen 3-4 jaar na plaatsing      40%
Binnen 4-5 jaar na plaatsing      20%
Na 5 jaar                                          0%

Een jaar garantie

 • Vullingen
 • Prothesen
 • Splint

Geen mogelijkheid op garantie

 • Vullingen melkgebit
 • Wortelkanaalbehandeling
 • Relaps orthodontie
 • Parodontologie
 • Bleken

Tandheelkunde is een medisch beroep. Het gaat om behandelingen die bij iedere persoon weer anders kunnen uitpakken. Onze behandelaars hebben geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting. Ondanks uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zullen wij u vooraf van de risico’s op de hoogte stellen.

Uw tandarts in Amsterdam

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk?

Neem contact met ons op